Green Road NV Green Road NV is specialist in wegenis & terreinrenovatie, landbouwwegen, loonwerk, ..

Green Road is een toonaangevend bedrijf inzake renovatie en onderhoud van onverharde en halfverharde wegen en paden.

Van bij de start werd een vernieuwende werkmethode in de markt gezet die zorgt voor een minimale aanvoer van nieuwe bouwstoffen en geen afvoer van materialen die reeds op de locatie aanwezig zijn. Dit wil zeggen het hergebruik van de aanwezige materialen als grondstof voor de aanleg van een nieuwe weg.

Onze klanten noemen dit het Green Road Procédé. Deze recyclagetechniek in situ zorgt voor een forse besparing op transportbewegingen en op de aankoop van nieuwe grondstoffen. Dit scheelt een pak CO2 elk jaar. Bovendien heeft deze economisch en ecologisch verantwoorde methode  in belangrijke mate bijgedragen tot de (her)ontdekking en de herwaardering van het netwerk van trage wegen in België.

Green Road is een allerte firma die vandaag en morgen de standaard zal zetten in innovatieve werkmethodes voor trage wegen en paden. Wij zijn 100% gefocust op kwaliteit, dienstverlening en klantentevredenheid.

Nog vragen? Wenst u een afspraak? Contacteer ons vrijblijvend ➜