Green Road NV Green Road NV is specialist in wegenis & terreinrenovatie, landbouwwegen, loonwerk, ..

De activiteiten van Green Road

Ecologisch en economisch herstellen van wegen & paden met toepassing van de recyclagetechniek in situ.

Wij bewerken, onderhouden of heropenen:

 • Veldwegen
 • Landbouwwegen
 • Wandelpaden
 • Voetwegen
 • Fietspaden en fietsroutes
 • Kerkwegels
 • Trekwegen (op dijken)
 • Ruiterpaden
 • Sportpistes
 • Parkings
 • Opritten
 • Onderbouw snelwegen
 • Onderbouw HST lijnen
 • Speelpleinen
 • Festival- en feestweide’s
 • Parken
 • Openbare domeinen

Green Road biedt ook de mogelijkheden om de volgende werkzaamheden te realiseren:

 • Stabiliseren van wegen en terreinen..
 • Dit alles kan gebeuren met alle op de markt aanwezige produkten zoals kalk, cement, ….
 • Aanleggen en onderhouden van dolomiet- en schelpenpaden of dergelijke.
 • Versterken van dijken als preventie tegen beschadiging ervan door ongedierte.
 • Plaatsen van schanskorven, ter versteviging van bermen en waterlopen.
 • Opbreken en vermalen van verouderde asfaltwegen- en paden.
 • Renoveren van verharde zij- en uitwijkstroken.
 • Bewerken van steile hellingen.
 • Duinwerken.
 • Aanleggen van speelpleinen en plaatsen van afspanningen, omheiningen.
Nog vragen? Wenst u een afspraak? Contacteer ons vrijblijvend ➜