Green Road NV Green Road NV is specialist in wegenis & terreinrenovatie, landbouwwegen, loonwerk, ..

Het Green Road Procédé

Stap 1 : Breken van de bestaande verharding

Openbreken van asfaltDeze bewerking is nodig indien het bestaande wegdek of ondergrond zeer hard is, bvb een kasseiweg of een betonspoor. Ook asfaltverhardingen dienen eerst gebroken te worden.

Deze bewerking zorgt voor een betere waterdoorlatendheid van het nieuw aan te leggen wegdek, en faciliteert de volgende stap in het procédé.

Stap 2 : Frezen

FrezenMet deze bewerking worden alle aanwezige putten en oneffenheden weggefreesd. De aanwezige materialen worden in situ vermalen met een steenfrees en volgens de wensen van de klant gekalibreerd. Zodoende creëren we een perfect basisproduct voor de heraanleg van de wegkoffer.

 

Stap 3 : Nivelleren

NivellerenHier gaan we het vermalen basisproduct gebruiken om het oppervlak te egaliseren. Dit gebeurt door gebruik te maken van een nivelleerblad plus spaarbak gecombineerd met kettingen & aandrukrol. Wij beschikken ook over de benodigde machines voor het tonrond afwerken van veldwegen, wandel- en ruiterpaden.

Stap 4 : Verdichten

IVoor deze laatste stap gebruiken we machines die bestaan uit een combinatie van onafhankelijk werkende en bewegende trilplaten, dit laat ons toe om wegen rond af te werken.

 

 

Stabilisatie

stabilisatieNaargelang de wensen van de klant kan Green Road ook wegen en paden stabiliseren met kalk of cement afhankelijk van de aard van het terrein. De te gebruiken hoeveelheid bindmiddel is afhankelijk van het gebruik van de weg of het pad (alleen voetgangers, fietsers en zware voertuigen zoals vrachtwagens, landbouwvoertuigen).

Wij zijn uitgerust met grote en kleine strooiers welke computergestuurd bediend worden teneinde een gelijkmatige verdeling van het produkt te bekomen. Deze hoogtechnologische machines staan ons een werkwijze toe zonder zware belasting van het milieu.

Deze bewerking wordt uitgevoerd na stap 3 in verschillende fases : verspreiden van cement en water voor een snelle inmenging, inmengen met de mengfrees daarna opnieuw nivelleren en eindigen met stap 4 (verdichten).

BELANGRIJK

Green Road is uitgerust met zware machines voor het verwezenlijken van wegen met een breedte van 3 m, evenals machines voor wegen met een breedte van 1,2 m overeenkomstig dezelfde werkwijze.

D.w.z. dat we onze activiteiten kunnen verwezenlijken vanaf wegen/paden van 1,20 m tot op elke gewenste breedte.

Nog vragen? Wenst u een afspraak? Contacteer ons vrijblijvend ➜